Pasted Graphic 1Pasted Graphic 2


Pasted Graphic
Pasted Graphic

De LSOHV is een jonge vereniging, opgericht op 10 maart 2013, die is ontstaan uit een groep liefhebbers van de Oudduitse herder die zich willen inzetten voor de gezondheid van het ras. Een groep met een andere visie op de manier van fokken dan zoals die in de afgelopen jaren door velen is gehanteerd in de Herderwereld. Niet de uiterlijke kenmerken van de hond maar de gezondheid en het welzijn van de hond staan bij ons voorop. Onder de noemer “Breed fokken” hanteren wij een fokprogramma wat er op is gericht de gezondheid van de populatie Oudduitse herders hoog te houden en excessen zoals een te sterk aflopende ruglijn en de vele bekende erfelijke aandoeningen zoveel mogelijk terug te dringen.

De LSOHV is er niet alleen voor de fokkers maar zeker ook voor de liefhebbers van de Oudduitse Herder. Naast de jaarlijks show zullen er ringtrainingen workshops worden georganiseerd alsook prachtige wandelingen. We wensen u veel leesplezier op de website van de LSOHV
Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de schermen om op 14 september 2014, als de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, de leden een stabiel bestuur te laten kiezen. Daarnaast worden alle werkzaamheden verricht door een klein groep die een bestuur a.i. hebben gevormd.

De dagelijks gang van zaken worden waargenomen door:
Rien Zetzema en Carin Peletier.
Het stamboek en de database worden bijgehouden door het bureau LSOHV

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op 14 september 2014. Tot die tijd zal het interim bestuur de zaken behartigen.
Algemene mail voor de vereniging kan naar
info@lsohv.nl
Fokzaken kan naar
fokzaken@lsohv.nl

Bezoek ons ook eens op Facebook:


..Lsohv