Aankeuring Uitleg


LSOHV aankeuring voor fokgeschiktheid

Wilt u gaan fokken met uw Oudduitse Herder of Duitse Herder Langstokhaar teef of wilt u uw Oudduitse Herder of Duitse Herder Langstokhaar reu inzetten als dekreu? Laat uw teef of reu dan aankeuren voor fokgeschiktheid bij de LSOHV.

Aankeuring voor fokgeschiktheid is mogelijk vanaf een leeftijd van tenminste 15 maanden.

Opmerking: Het aankeuren gebeurt niet bij elke vereniging op dezelfde leeftijd. We zien bij andere verenigingen ook de leeftijd van 12 maanden oud als ondergrens voorkomen. Aan het op jonge leeftijd aankeuren van (Oud)Duitse herders kleven ook nadelen. Veelal zijn herders in het algemeen dan nog niet helemaal volgroeid. Veel Oudduitse en Langstokhaar herders zijn dan nog niet in de juiste proporties. Zo zijn de schedel en kaak veelal nog niet in de juiste verhoudingen waardoor een keurmeester het gebit niet goed kan beoordelen. Ook als de verdere bouw van de hond nog niet in de juiste verhoudingen zijn, is het moeilijk een goede beoordeling te geven. Jonge honden hebben veelal dan nog niet de juiste bespiering waardoor ze minder goed gangwerk laten zien. De bouw van een hond van 15 maanden, komt beter tot zijn recht, ook het karakter is stabieler. Daarom hanteert de LSOHV een ondergrens voor aankeuring vanaf 15 maanden.

Een aankeuring voor fokgeschiktheid wil zeggen dat uw herder wordt beoordeeld op zowel het uiterlijk als het karakter welke beide moeten voldoen aan de Rasstandaard van de Oudduitse herder of Duitse herder Langstokhaar.
Het uiterlijk (exterieur) wordt uitgebreid bekeken door een keurmeester. Er wordt betast en gevoeld, de schofthoogte wordt opgemeten, er wordt gekeken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn, net zoals dit ook bij een show gebeurt. Ook wordt het gangwerk beoordeeld door uw herder een stukje te laten draven.
Het gedragsdeel is geïntegreerd in de exterieur keuring. Tijdens het keuren van het exterieur kijkt de gedragskeurmeester mee naar de reacties van de hond. Op basis hiervan kan de gedragskeurmeester een goede indicatie geven van de hond of deze bijvoorbeeld angstig is of juist relaxed. Ook zal er worden meegekeken naar het gedrag van de honden rondom de keuring, op het moment dus dat ze moeten wachten tot ze aan de beurt zijn.

Na afloop krijgt u direct te horen wat het oordeel is over uw hond. Het keurrapport wordt met u doorgenomen, u tekent voor gezien en een kopie van het rapport wordt met het eventuele fokcertificaat aan u toegestuurd.
(Indien u bezwaar maakt tegen het oordeel over uw hond kunt u dit binnen 1 week kenbaar maken bij het bestuur)

Na dit eerste gedeelte van de “Aankeuring voor fokgeschiktheid”, zeg maar het praktijkgedeelte, dienen nog een aantal andere zaken te worden geregeld.

De volgende papieren en gegevens zijn noodzakelijk voor verkrijgen van het fokgeschiktheid certificaat:

* Volledig ingevuld aanvraagformulier aankeuring op de pagina formulieren en folders;
* Stamboom / afstammingsbewijs van uw hond;
* Een voldoende beoordeling van exterieur en gedrag van de aankeuring;
* Show certificaat (van een show georganiseerd door een erkende rasvereniging) met kwalificatie ZG of U op leeftijd van 1 jaar of ouder;
* Officiële HD & ED uitslag, conform de Duitse Herder met per elleboog 4 opnames totaal dus 8, welke beoordeeld is door de Raad van Beheer;
* Officiële DM uitslag;
* DNA vastlegging;

* U dient lid te zijn/worden van de LSOHV, zie het formulier aanvraag lidmaatschap op de pagina formulieren en folders.

Het exterieur wordt door een keurmeester beoordeeld en de gedragstest gebeurt door een gedragsdeskundige/instructeur en/of het bestuurslid Fokbeleid.
Om het gedrag zo optimaal mogelijk te kunnen beoordelen draagt uw herder tijdens de aankeuring een normale halsband of normaal tuig en u gebruikt een normale lijn. Het wordt dus niet toegestaan om de volgende middelen te gebruiken: anti-trektuig (Halti of Gentle Leader), slipketting, half-check (of halve slip), prikband, uitrollijn of showlijn.
Wilt u ook een speeltje van uw hond meenemen?
De aankeuring vindt op afwisselende beschikbare locaties plaats, afhankelijk van het aanbod van de aan te keuren honden. Informatie over de locatie van een volgende aankeuring vindt u op de pagina “Aankeuring planning” zodra deze is vastgesteld.

De kosten voor de aankeuring bedragen 25,- euro.
De kosten voor het behaalde Certificaat van Fokgeschiktheid zijn 15,- euro. Hiervoor ontvangt u een factuur als het certificaat wordt afgegeven.