DNA

Algemeen

Het algemeen beeld der Kynologie, met voorop de Raad van Beheer, laat zien dat afkomst, registratie en in de toekomst genetische bepaling van erfelijke ziekten bepalend gaan worden in de hondenfokkerij.

Het is mede daarom dat de LSOHV met ingang van 10 januari 2015 de afname en registratie van DNA voor puppen, geboren na deze genoemde datum, gaat verplichten.
Dit betekent dat van alle puppen, geboren na 10 januari 2015, DNA dient te worden afgenomen conform de H205 test (Profiel vastleggen hond) van VHL Genetics, onderdeel van de Van Haeringen Groep. De kosten voor deze test zijn € 37,50 exclusief b.t.w. per pup.
De fokker ontvangt het DNA profiel waarna het originele exemplaar aan de nieuwe pup-eigenaar wordt afgegeven tegelijkertijd met het eigendomsbewijs.
Net als de geboortegegevens en de gegevens van de nieuwe pup-eigenaren wordt een kopie van het DNA profiel naar de vereniging gezonden. Deze kopie wordt electronisch opgeslagen in het stamboek van de vereniging.
Op het afstammingsbewijs zal melding worden gemaakt van de vastlegging van het DNA.
 
De LSOHV adviseert om ook van de dieren welke geboren zijn voor 10 januari 2015 en waar mee gefokt wordt (de ouderdieren) het DNA vast te leggen conform de H205 test (Profiel vastleggen hond) van VHL Genetics.
De LSOHV adviseert bovenstaande ten eerste om eventuele twijfel ten aanzien van de afstamming te kunnen bewijzen, maar ook om in een later stadium de gezondheid van onze LangStokhaar en Oudduitse Herder te kunnen bestuderen en beïnvloeden.
In de toekomst lijkt de H200 test (Afstammingsonderzoek) waarbij zekerheid komt dat de opgegeven ouders ook écht de ouders zijn een onomkeerbare richting. De Raad van Beheer heeft deze verplichting inmiddels al sinds 1 juni 2014.
 
Het DNA dient afgenomen te worden door een dierenarts door middel van een swab. De dierenarts zal eerst de betreffende hond inventariseren door middel van chipcontrole en daarna stuurt deze het op naar het Dr. van Haeringen Laboratorium en registreert het in de (patiënten)status van de hond.
De keuze om de dierenarts de afname te laten doen ligt in het feit dat de dierenarts een medische eed heeft afgelegd en rechterlijk gezien er dan sprake is van wettig en overtuigend bewijs.
 
Stappenplan:
De swabs voor de testen kunnen door de fokker zelf worden besteld bij VHL Genetics. De fokker vult het inzendformulier in.
De dierenarts neemt het DNA af met de swabs en vult de Verklaring Getuige Monstername in.
De dierenarts stuurt de swabs, het inzendformulier en de verklaring Getuige Monstername naar het Dr. van Haeringen Laboratorium.
De fokker ontvangt de uitslag en de nota rechtstreeks van het Dr. van Haeringen Laboratorium.

Meer informatie over de H205 test
Meer informatie over de
H200 test

Welkom bij de LSOHV

TEST..

De LSOHV is een Nederlandse jonge vereniging, opgericht op 10 maart 2013, die is ontstaan uit een groep liefhebbers van de Oudduitse herder die zich willen inzetten voor de gezondheid van het ras. Een groep met een andere visie op de manier van fokken dan zoals die in de afgelopen jaren door velen is gehanteerd in de Herderwereld. Niet de uiterlijke kenmerken van de hond maar de gezondheid en het welzijn van de hond staan bij ons voorop. Onder de noemer Breed fokken hanteren wij een fokprogramma wat er op is gericht de gezondheid van de populatie Oudduitse herders hoog te houden en excessen zoals een te sterk aflopende ruglijn en de vele bekende erfelijke aandoeningen zoveel mogelijk terug te dringen.

De LSOHV ondersteunt en adviseert hierbij haar in Nederland gevestigde fokkers door gebruik te maken van onder andere een grote database met gegevens van vele honderden Oudduitse Herders. Hierdoor zijn zaken als inteelt en/of te nauwe verwantschap makkelijk terug te vinden.

6ac8ef606e-pasted-graphic-3[1]

Kwaliteit gaat voor kwantiteit!

De LSOHV wil kwaliteit laten prevaleren hetgeen zichtbaar is door toepassing van een gefundeerd en vooruitstrevend fokbeleid dat door fokkers, met het oog voor ras en socialisatie, wordt uitgedragen en toegepast.

Daarnaast is de LSOHV onderscheidend door niet te streven naar aansluiting bij de Raad van Beheer maar voor een zelfstandige positie en daarin vooruitstrevend te zijn in de belangenbehartiging van het ras. De LSOHV zal zich meer richten op vergelijkbare zusterverenigingen in het buitenland en zoekt op verschillende gebieden zoals gezondheid, afstemming op het gebied van shows, keurmeesters etc, samenwerking met verenigingen binnen de landsgrenzen.

De LSOHV is er niet alleen voor de fokkers maar zeker ook voor de liefhebbers van de Oudduitse Herder. Naast de jaarlijkse show zullen er ringtrainingen en workshops worden georganiseerd als ook prachtige wandelingen.

Wij wensen u veel leesplezier op de website van de LSOHV!