Disclaimer


Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Dit zal alleen maar mogelijk zijn via de betreffende documenten en/of email. Deze website verzamelt geen persoonlijke informatie zoals bedoeld in Cookies of tracing.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De LSOHV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de LSOHV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de LSOHV.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de redactie/webmaster van de LSOHV.

Copyright

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij electronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bestuur van de LSOHV. Alle foto’s of geschreven stukken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden. Toestemming van het bestuur van de LSOHV is nodig. Het is tevens niet toegestaan om zonder toestemming een link naar de website van de LSOHV te maken. Toestemming kan worden verleend en u kunt daartoe contact opnemen met de secretaris.