DNA


Algemeen

Het algemeen beeld der Kynologie, met voorop de Raad van Beheer, laat zien dat afkomst, registratie en in de toekomst genetische bepaling van erfelijke ziekten bepalend gaan worden in de hondenfokkerij.

Het is mede daarom dat de LSOHV met ingang van 10 januari 2015 de afname en registratie van DNA voor puppen, geboren na deze genoemde datum, verplicht.
Dit betekent dat van alle puppen, geboren na 10 januari 2015, DNA dient te worden afgenomen. Dit kan bij VHL Genetics, onderdeel van de Van Haeringen Groep, of bij Laboklin Nederland.  De kosten voor deze test zijn rond de € 40,– per pup.
De fokker ontvangt het DNA profiel waarna het originele exemplaar aan de nieuwe pup-eigenaar wordt afgegeven tegelijkertijd met het eigendomsbewijs.
Net als de geboortegegevens en de gegevens van de nieuwe pup-eigenaren wordt een kopie van het DNA profiel naar de vereniging gezonden. Deze kopie wordt elektronisch opgeslagen in het stamboek van de vereniging.
Op het afstammingsbewijs wordt melding gemaakt van de vastlegging van het DNA.

Vanaf 17 april 2016 is de afname en registratie van DNA voor dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok worden aangekeurd en goedgekeurd verplicht.
Geadviseerd wordt om van alle dieren waar mee gefokt wordt (de ouderdieren) het DNA vast te leggen.

De LSOHV verplicht en adviseert bovenstaande ten eerste om eventuele twijfel ten aanzien van de afstamming te kunnen bewijzen, maar ook om in een later stadium de gezondheid van onze LangStokhaar en Oudduitse Herder te kunnen bestuderen en beïnvloeden.
In de toekomst lijkt Afstammingsonderzoek waarbij zekerheid komt dat de opgegeven ouders ook werkelijk de ouders zijn een onomkeerbare richting. De Raad van Beheer heeft deze verplichting inmiddels al sinds 1 juni 2014.

Een afstammingsonderzoek van een pup kan nu al wanneer van beide ouderdieren DNA is vastgelegd bij labs die volgens ISAG werken. Deze profielen zijn dan onderling uitwisselbaar en bruikbaar. Men kan de DNA profielen van de ouderdieren meesturen of als het DNA profiel in de database staat opgeslagen, kan men dit aangeven bij het inzenden van de nakomeling. Als het DNA profiel van een ouderdier is opgemaakt in opdracht van een andere eigenaar dan moet die eigenaar wel even een e-mail sturen dat deze akkoord gaat met het gebruik van het profiel als ouderdier voor een nakomeling in de case van iemand anders.
Bij VHL Genetics zijn de kosten van zowel het vastleggen van DNA als het vastleggen van DNA + de Ouderschapsverificatie hetzelfde, circa € 40,–.
Bij Laboklin Nederland zijn de kosten van het vastleggen van DNA circa € 40,– en de kosten van het vastleggen van DNA + Afstammingsonderzoek circa € 50,–.
 
Het DNA dient afgenomen te worden door een dierenarts.
De dierenarts zal eerst de betreffende hond inventariseren door middel van chipcontrole en daarna stuurt deze het afgenomen DNA op naar het laboratorium en registreert het in de (patiënten)status van de hond.

De keuze om de dierenarts de afname te laten doen ligt in het feit dat de dierenarts een medische eed heeft afgelegd en rechterlijk gezien er dan sprake is van wettig en overtuigend bewijs.