Formulier aanvraag lidmaatschap

Hierbij meld ik mij aan als lid van de LangStokhaar & Oudduitse Herder Vereniging. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden aan de secretaris en wel voor 1 december.

De contributie bedraagt € 25,00, per jaar. Bij aanmelding voor 1 juli bent u het volledige lidmaatschap verschuldigd. Bij aanmelding na 1 juli bent u € 12,50 verschuldigd voor dit half jaar. Bij aanmelding na 1 november zijn de laatste twee maanden gratis en bent u € 25,- verschuldigd voor deze laatste twee maanden inclusief het daaropvolgend volle kalenderjaar. De contributie voor een gezinslid is € 5,00 ( na 1 juli € 2,50 en na 1 november € 5,- voor de laatste twee maanden inclusief het daaropvolgende jaar) extra per persoon.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met het Ledenconvenant zoals hier verwoord.

Telefoon (vast/mobiel)

ManVrouw

Lidmaatschap of gezinslidmaatschap?
LidmaatschapGezinslidmaatschap

Handtekening (gebruik uw cursor om een handtekening te zetten):