Inschrijven Najaarsshow Woudenberg

Denk eraan; om de inschrijving na het invullen van onderstaand formulier compleet te maken graag een kopie van het afstammingsbewijs (indien de hond geen LSOHV stamboom heeft) opsturen naar:
Esmee van Beek, Zonnenbergerdijk 22, 8111 ND Heeten of scannen en mailen naar evenementen@lsohv.nl!

Klasse met een * dingen niet mee voor de Best In Show

Attentie: Het bedrag per inschrijving dient vóór 28 september 2018 ontvangen te zijn op bankrekeningnummer NL87 TRIO 0784710430 t.n.v. Penningmeester LSOHV o.v.v. LSOHV Show en naam hond. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!
Overmaken vanuit het buitenland kan ook. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig :
IBAN/SEPA: NL87 TRIO 0784710430 – BIC Nummer: TRIONL2U – Banknaam: TRIODOS

Inschrijfvoorwaarden:
Door uw aanmelding gaat u akkoord met het showreglement welke u kunt vinden op de website.Bij verhindering wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.De aanwijzingen van de showleiding, ringpersoneel en/of keurmeesters dienen opgevolgd te worden. Wanneer de hond te laat wordt voorgeleid kan de eigenaar geen aanspraak maken op een titel.

Wanneer de show vroegtijdig wordt verlaten, worden de eventueel behaalde prijzen niet nagezonden.

Iedere voorgeleider/eigenaar is verantwoordelijk voor zijn/haar hond. De LSOHV wijst elke claim op voorhand af.

Honden dienen aangelijnd te zijn.

Alle honden dienen voldoende te zijn gevaccineerd tegen hondenziekte, parvo-virus en besmettelijke leverziekte of een geldige titerbepaling hebben. Buitenlandse honden moeten tevens een bewijs van enting tegen rabiës hebben. Geadviseerd wordt de honden tegen kennelhoest en ziekte van weil enten. Voor elke hond moet het hondenpaspoort worden meegenomen. De honden worden gecontroleerd op entingen c.q. titerbepaling en chipcode. Steekproefsgewijs wordt een hond op gezondheid getest.

Uw hond dient op de dag van de keuring te voldoen aan de leeftijdsklasse waarin hij/zij is ingeschreven.

Afgelasting:
Door het insturen van het formulier verplicht u zich de kosten verbonden aan de inschrijving te voldoen, ook als u onverhoopt verhinderd bent te komen.

Inschrijving sluit op 28 september 2018 om 24.00 uur of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.