Vaccinatie – Titeren

 

Vaccinatie is een belangrijke en effectieve manier om besmettelijke ziekten te voorkomen. Door vaccinatie wordt het lichaam voorbereid op een mogelijke infectie, waardoor het immuunsysteem direct in actie kan komen. Zo worden ziekteverwekkers uitgeschakeld voor ze schade kunnen toebrengen. Om het effect van vaccinatie te laten voortbestaan, moet er regelmatig opnieuw gevaccineerd worden.
Een vaccinatie geldt doorgaans voor één specifieke ziekte. Sommige vaccinaties zijn voor alle honden van belang, andere vaccinaties worden alleen onder bepaalde omstandigheden gegeven. Niet tegen alle besmettelijke hondenziekten bestaat een vaccinatie.

Titerbepalingen kunnen gebruikt worden om na te gaan of een dier antistoffen tegen een ziekte in zijn bloed heeft. Dit kan o.a. worden toegepast om een gunstig tijdstip van vaccinatie te bepalen of om de noodzaak voor hervaccinatie te bepalen.
De toepassing van titerbepalingen is ontstaan toen bleek dat na vaccinatie tegen sommige infectieziekten de hoeveelheid antistoffen in het bloed (dus de titers) langer op peil bleven dan eerst werd gedacht.

In deze uitgebreide folder van het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) leest u onder andere wat vaccineren is, waarom en tegen welke ziekten kan worden gevaccineerd, het vaccinatie-schema en de duur van vaccins.

In deze uitgebreide folder van het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) leest u meer over hoe titeren in zijn werk gaat, wat er mogelijk is en wat voor- en nadelen zijn.