Workshop “Ster Fokker”

Op 17 april is er de mogelijkheid om gemiste avonden in te halen om zo het certificaat “Ster fokker” alsnog te behalen. 
Opgave via evenementen@lsohv.nl. 

Workshop “Ster fokker”

Het idee ontstond tijdens een bestuursvergadering en we waren er enthousiast over, het organiseren van een Workshop voor Fokkers en Dekreu-eigenaren.
Na het nodige denkwerk en overleg met de workshopleidster werd in september 2018 een start gemaakt met de Workshop ‘Sterfokker’ verzorgd door Wendy van Oosten van Show Dog Centre, gericht op het fokken van Oudduitse Herders.

1 november 2018 was een memorabele avond waarin de eerste certificaten werden uitgereikt aan de volgers van de Workshop.

Nog geen nieuwe workshop data bekend!

Een fokker of dekreu-eigenaar van de LSOHV zou zich moeten kunnen onderscheiden door opgedane kennis en certificering. We starten met een vijftal workshops, verzorgd door Wendy van Oosten van het Show Dog Centre, gericht op het fokken van Oudduitse Herders.

Onderdelen zullen zijn:
1e avond Exterieur en Beweging
2e avond Exterieur en Beweging vervolg
3e avond Rasstandaard begrijpen en toepassen
4e avond Voortplanting
5e avond Regelgeving tot 21.00 uur, daarna uitreiking certificaten

De workshops worden gegeven op de volgende donderdagen van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur:
Wordt aan gewerkt.

Als locatie hebben we gekozen voor:

Deelnemers zullen na deelname aan de vijf avonden gecertificeerd worden en op de website wordt melding gemaakt van het feit dat de fokker of dekreu-eigenaar deze workshop heeft gevolgd. In principe wordt er geen vrijstelling verleend voor een onderdeel omdat het een workshop betreft waarbij van alle deelnemers wordt verwacht dat ze gezamenlijk aan het werk gaan op een bepaald onderwerp en dat vervolgens presenteren. Bij verzuim door omstandigheden zoals ziekte zal er maatwerk worden toegepast (overleg workshopleider en bestuur). Het principe is samendoen want dat geeft binding en verbreding van kennis of anders gezegd, je kunt ook van elkaar leren.

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het volgen van de workshops, namelijk een bijdrage van € 50,– voor de vijf avonden. De vereniging zal voor elke deelnemer tevens € 50,– subsidiëren omdat we ervan overtuigd zijn dat uiteindelijk het fokken naar een hoger niveau wordt getild waardoor uiteindelijk de honden en de nieuwe eigenaren er baat bij hebben.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de secretaris van de LSOHV, secretaris@lsohv.nl. Er zal een factuur worden gestuurd alsmede de indeling en bijzonderheden van en over de cursus. Bij niet deelnemen zal er geen restitutie plaatsvinden. De cursus zal interactief zijn waarbij wellicht een laptop, tablet of smartphone handig kan zijn. In overleg met de workshopleider zal bepaald worden hoeveel mensen deel kunnen nemen. Voor deelname geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.