Workshop Ster Fokker

 

Een fokker of dekreu-eigenaar van de LSOHV zou zich moeten kunnen onderscheiden door opgedane kennis en certificering en daarom gaan we die mogelijkheid bieden.
In het najaar van 2018 zullen we starten met een vijftal workshops, verzorgd door Wendy van Oosten van Pady’s Hondencentrum, gericht op het fokken van Oudduitse Herders.

Onderdelen zullen zijn:
1e avond Exterieur en Beweging
2e avond Exterieur en Beweging vervolg
3e avond Rasstandaard begrijpen en toepassen
4e avond Voortplanting
5e avond Regelgeving tot 21.00 uur, daarna uitreiking certificaten

De workshops worden gegeven op de volgende donderdagen van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur:
27 september, 4 oktober, 18 oktober, 25 oktober en 1 november

Als locatie hebben we gekozen voor:
Honden Sport Centrum ‘t Haartje
Heiligenbergerweg 203 A
3816 AJ Amersfoort

Deelnemers zullen na deelname aan de vijf avonden gecertificeerd worden en op de website worden aangeduid als ster fokker. In principe wordt er geen vrijstelling verleend voor een onderdeel omdat het een workshop betreft waarbij van alle deelnemers wordt verwacht dat ze gezamenlijk aan het werk gaan op een bepaald onderwerp en dat vervolgens presenteren. Bij verzuim door omstandigheden zoals ziekte zal er maatwerk worden toegepast (overleg workshopleider en bestuur). Het principe is samendoen want dat geeft binding en verbreding van kennis of anders gezegd, je kunt ook van elkaar leren.

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het volgen van de workshops, namelijk een bijdrage van € 50,– voor de vijf avonden. De vereniging zal voor elke deelnemer tevens € 50,– subsidiëren omdat we ervan overtuigd zijn dat uiteindelijk het fokken naar een hoger niveau wordt getild waardoor uiteindelijk de honden en de nieuwe eigenaren  er baat bij hebben.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de secretaris van de LSOHV, secretaris@lsohv.nl. Er zal een factuur worden gestuurd alsmede de indeling en bijzonderheden van en over de cursus. Bij niet deelnemen zal er geen restitutie plaatsvinden. De cursus zal interactief zijn waarbij wellicht een laptop, tablet of smartphone handig kan zijn. In overleg met de workshopleider zal bepaald worden hoeveel mensen deel kunnen nemen. Het ligt in de bedoeling om, na evaluatie, te bezien of we de workshop voor belangstellenden kunnen herhalen.
Voor deelname geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.